5 XU HƯỚNG CHO NĂM 2024

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết trong việc cân bằng công nghệ và niềm tin cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, xem xét các yếu tố như trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), sự bất định toàn cầu, cạnh tranh gia tăng và sự phát triển của hệ sinh thái.

Niềm tin được xác định là yếu tố quan trọng trong thời đại công nghệ sâu và máy móc thông minh. Đây là một tài sản quý giá và tổ chức cần xây dựng để tối ưu mô hình hoạt động của mình.
?Niềm tin đã trở thành yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp:
  • Với 81% các nhà quản lý coi đó là một yếu tố đặc trưng thương hiệu tạo sự khác biệt cho tổ chức của họ.
  • Chỉ có 55% CEO tự tin vào khả năng của tổ chức để báo cáo thông tin một cách chính xác và đầy đủ.
  • Niềm tin của người tiêu dùng vào các công ty giảm đi, chỉ còn 20% tin tưởng về mặt bền vững của chúng.
?Báo cáo trình bày năm xu hướng cho năm 2024:
  1. Tổ chức chuyển từ “cộng AI” (Plus AI) sang AI cộng (AI Plus), tập trung vào việc áp dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và đáng tin cậy.
  2. Những người sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế những người không sử dụng.
  3. Tầm quan trọng của niềm tin vào dữ liệu khi thảo luận với bộ phận cấp cao của công ty.
  4. Sự cần thiết của việc thay đổi mô hình hoạt động để đảm bảo sự linh hoạt và đáng tin cậy.
  5. Sự nhận thức về hệ sinh thái không chỉ là một phần của chiến lược mà là chính chiến lược, yêu cầu niềm tin vào đối tác để tạo sự tương tác và tạo giá trị cho khách hàng.
Nguồn: IBM
Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY