admin

admin

GLOBAL AD SPEND FORECASTS

The report discusses the key trends and forecasts for ad spending in 2024 and beyond. The report provides forecasts for different media sectors, such as digital, television, print, out-of-home, audio, and cinema. It mentions that: Global advertising will increase by 4.6%…

CẬP NHẬT KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM

Sản xuất công nghiệp tiếp tục được cải thiện nhưng triển vọng vẫn còn bấp bênh Tăng trưởng doanh số bán lẻ tiếp tục chững lại Thương mại hàng hóa tiếp tục phục hồi Xuất khẩu và nhập khẩu hàng…

CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) và Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) có sự tác động đối với việc làm trong tương lai. Mô hình này thể hiện sự tiến bộ trong học…

5 XU HƯỚNG CHO NĂM 2024

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết trong việc cân bằng công nghệ và niềm tin cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, xem xét các yếu tố như trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), sự bất định…

XU HƯỚNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2023

Cùng nhìn vào tương lai sáng lạng của Việt Nam! Báo cáo “Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023” đã hé lộ những điểm quan trọng về sự phát triển và tiềm năng kinh tế của đất nước chúng ta.…

? Retail in 2024!

Trong bối cảnh biến động kinh tế và sự gia tăng nhanh chóng của công nghệ số, báo cáo này sẽ giúp chúng ta điều hướng đến con đường tăng trưởng trong thời gian khó khăn này. ? Cùng điểm…

REPORT PwC Global Risk Survey 2023

Công nghệ đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận rủi ro. Báo cáo tiết lộ rằng các tổ chức hàng đầu đang tận dụng công nghệ và dữ liệu để tạo ra cơ hội và bảo vệ giá trị.…

TikTok Trend Report 2024: Bravery That Breaks Through!

Discover the latest trends that will shape 2024 according to TikTok’s comprehensive trend report. ? Curiosity Peaked: TikTok is the go-to platform for discovering new interests and perspectives. With hyper-relevant content, you’ll dive into uncharted rabbit holes and find unexpected…