BÁO CÁO VỀ AN NINH MẠNG

? Những điểm nổi bật:
1. Đưa ra cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của AI trong việc phát hiện và phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng, cũng như đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn thông tin.
2. Xu hướng đầu tư: Phân tích cách các doanh nghiệp đầu tư vào an ninh mạng trong năm 2023, cho thấy sự gia tăng đáng kể về tài trợ và sự quan tâm tăng cường an ninh.
3. Sự gia tăng tư duy “ưu tiên đám mây”: Đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ của quan điểm “ưu tiên đám mây” trong các doanh nghiệp, thể hiện xu hướng chuyển đổi từ hệ thống cục bộ sang mô hình đám mây để nâng cao độ an toàn và hiệu suất.
4. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính phủ trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng.
5. Nhìn vào tương lai: Mở ra cái nhìn về tương lai của an ninh mạng, bao gồm những xu hướng mới và những thách thức tiềm ẩn.
? Xu hướng an ninh theo địa lý:
Châu Mỹ: Phân tích về xu hướng an ninh mạng tại khu vực Châu Mỹ.
Châu Âu: Tổng quan về tình hình an ninh mạng tại Châu Âu.
Châu Á – Thái Bình Dương – Trung Đông – Châu Phi: Đánh giá về an ninh mạng tại các khu vực này.
? Xu hướng an ninh theo ngành: Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm, Truyền thông, Tiêu dùng,…
Báo cáo “Tình hình An ninh mạng năm 2023” tập trung vào khả năng chống chọi với các cuộc tấn công mạng và sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực này. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình an ninh mạng và những xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp trong năm 2023.
? Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY