Bí quyết viết Sale Page

Bí quyết viết Sale Page tăng doanh thu cho website bán hàng
 Phần 01: Khái niệm và giá trị của Sale Page
 Phần 02: Cấu trúc của một bài viết Sale Page hiệu quả
 Phần 03: Bí mật trình bày Sale page mang lại tỉ lệ chốt Sale Cao
 Phần 04: Phương pháp chốt Sale khách hàng ngay trên Website
 Phần 05: Cách sử dụng các Code html thường dùng trong Sale Page
 Phần 06: Bí quyết Marketing và khai thác Sale Page để tăng doanh thu cho Website

8 Đặc điểm vượt trội của Sale Page so với nhân viên Bán hàng
 Chỉ làm việc tối đa 8h/ 5.5
 Chỉ tiếp được 1 số lượng giới hạn KH cùng 1 lúc
 Phải trả lương cố định hàng tháng
 Càng làm tốt càng muốn tăng lương (Tăng thu nhập)
 Phải tạo động lực (Khen, thưởng, khích lệ) mới làm việc tốt
 Khi chốt sale luôn bị chi phối bởi cảm xúc và môi trường xung quanh
 Không phải lúc nào cũng có thể cung cấp đầy đủ thông tin mà khách hàng cần
 Không thể lặp đi lặp lại 1 bài chốt Sale đỉnh

 Làm việc không ngừng nghỉ 24/7
 Có thể tiếp Vô hạn số lượng khách hàng cùng một lúc
 Chỉ cần trả lương 1 lần duy nhất
 Khi làm tốt cỡ nào cũng không cần tăng lương
 Không cần động viên khích lệ mà vẫn luôn làm việc ở trạng thái tốt nhất
 Luôn tiếp xúc khách hàng và Chốt Sale ở một trạng thái tốt nhất
 Lúc nào cũng cung cấp đầy đủ thông tin mà khách hàng cần
 Có thể lặp đi lặp lại 1 bài chốt Sale đỉnh

Đặt mục tiêu cho Sale Page trước khi viết

 Sale Page để chốt Sale or Chốt Data
 Mức doanh thu mong muốn của Sale Page là bao nhiêu
 KHMT của chúng ta là ai?
 Khách hàng muốn gì từ sản phẩm dịch của chúng ta
 Chiến lược Sale & Marketing đằng sau Sale Page này là gì?
 Phải làm gì sau khi có được Sale Page
4 câu hỏi mà bất kỳ khách hàng nào cũng đặt ra trong tiềm thức của họ

1. Thứ anh đang bán là gì?
2. Nó có lợi ích gì cho tôi?
3. Tôi sẽ phải tốn bao nhiêu?
4. Tại sao tôi phải tin anh?
https://drive.google.com/file/d/1k46KQYo-xeMozau5Co6VHczxW6vX0-aX/view?usp=sharing