Cẩm nang tăng lợi nhuận

Công cụ mạnh nhất của công ty là đổi mới.
Tài sản vô giá của công ty là khả năng tạo lợi nhuận.
Trí tuệ siêu việt của công ty là hệ thống quản lý lợi nhuận toàn diện.
MBA Trần Đình Cửu

Hiện nay trong môi trường cạnh tranh “Hung dữ & Đói khát”, các Công ty phải đổi mới và cải tiến liên tục mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh để phát triển. Trong đó, sự phát triển ổn định chính là yếu tố đảm bảo sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp. Một trong các yếu tố quan trọng để công ty phát triển chính là lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều công ty gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoạch định, thực hiện mục tiêu nâng cao lợi nhuận và đạt được mức lợi nhuận mong muốn.
Dựa trên các tài liệu của các Chuyên gia hàng đầu thế giới liên quan đến đề tài tăng lợi nhuận như Bradley J.Sugars, Adam Khoo…., kết hợp với kinh nghiệm tư vấn các hệ thống quản lý cho hơn 745 công ty trong hơn 13 năm qua của Công Ty Tư Vấn Trần Đình Cửu, tôi biên soạn cẩm nang này nhằm giúp Doanh nghiệp dễ dàng triển khai áp dụng việc thực hiện mục tiêu nâng cao lợi nhuận. Trong quá trình biên soạn cẩm nang này, dù rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp từ phía các bạn đọc để hoàn thiện ngày càng tốt hơn.
Chân thành cảm ơn!
Tác giả – Trần Đình Cửu

PHẦN A

TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN TĂNG LỢI NHUẬN

  1. Xác định Bộ phận chịu trách nhiệm yếu tố tăng lợi nhuận
  2. Xác định Mức độ hiện hành của Công ty liên quan đến 05 yếu tố tăng lợi nhuận
  3. Xác định Mục tiêu định lượng cho từng yếu tố tăng lợi nhuận
  4. Xác định các chiến thuật có thể có để tăng lợi nhuận
  5. Xác định các chiến thuật ưu tiên
  6. Lập kế hoạch hành động năm
  7. Lập kế hoạch hành động tháng
  8. Lập kế hoạch hành động tuần
  9. Lập kế hoạch hành động ngày

TỔNG QUAN
Ai cũng cho rằng muốn tăng lợi nhuận, có thể thực hiện một trong 3 cách sau:
1. Tăng doanh thu, giữ chi phí không thay đổi
2. Giảm chi phí và giữ doanh thu không đổi.
3. Tăng doanh thu và giảm tỉ lệ chi phí trên doanh thu.
Về mặt lý thuyết đúng là như vậy, nhưng trong thực tế không phải như thế. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống tăng lợi nhuận thông qua các chiến lược, chiến thuật, kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận, vị trí, cá nhân trong tổ chức. Tăng lợi nhuận phải được hiện thực hóa một cách chi tiết và triển khai đồng bộ đến từng kế hoạch ngày của mỗi bộ phận, cá nhân trong Công ty. Đây chính là bí quyết của các Công ty phát triển hàng đầu trên thế giới. Công ty phải hoàn thành các kế hoạch ngày về tăng lợi nhuận, dẫn đến hoàn thành kế hoạch tăng lợi nhuận tháng, quý và năm. Thực sự, Công ty muốn nâng cao lợi nhuận cần phải tập trung vào 05 yếu tố sau:
1. Tăng lượng Khách hàng tiềm năng
– Khách hàng tiềm năng là Khách hàng biết đến thương hiệu & sản phẩm của Công ty, có thể đã mua hàng hoặc chưa mua hàng.
Ví dụ: Số lượng Khách hàng gọi đến Công ty, số lượng Khách hàng vào cửa hàng, số lượng Khách hàng mà Nhân viên Công ty liên hệ, số báo giá, …
2. Tăng tỉ lệ mua hàng
– Tỉ lệ Khách hàng tiềm năng trở thành Khách hàng thực sự của Công ty.
Ví dụ: Trong năm 2014, Công ty có báo giá cho 100 Khách hàng và có 40 Khách hàng đã mua sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
+ Lượng Khách hàng tiềm năng năm 2014: 100
+ Lượng khách hàng thực sự năm 2014: 40
+ Tỉ lệ mua hàng là: 40/100 = 40%

3. Tăng số tiền mua trung bình

Số tiền mua trung bình = Tổng doanh thu trong kỳ / Tổng Số lần mua trong kỳ

https://drive.google.com/file/d/11Fx4XjBKLWQRLYY-DVoim6c6Z2SKCs8w/view?usp=sharing