Chiến lược Marketing cho thương hiệu Sokfarm

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THƯƠNG HIỆU SOKFARM

(NƯỚC UỐNG MẬT HOA DỪA)

1. Giới thiệu sản phẩm
– Nguyên liệu, nhà máy 100% từ Việt Nam
– Mật hoa dừa là mật của hoa dừa được thu hoạch trước khi cây cho quả
– Nước uống mật hoa dừa là sản phẩm giải khát, bù khoáng, điện giải, phục hồi sức kịp
thời.
2. Ngân sách Marketing
Cần chi các mục như sau:
– Chi phí duy trì website, fanpage, chạy quảng cáo
– Chi phí nghiên cứu thị trường
– Chi phí tài trợ cho các chương trình
– Chi phí thuê mặt bằng, ra mắt sản phẩm tại các hội chợ
– Chi phí cho các chương trình giảm giá
– Chi phí cho nhân viên
3. Mô hình SWOT

Strengths Weaknesses Oportunities Threats
– Chi phí sản xuất thấp
(nguyên liệu và công
nghệ hoàn toàn từ Việt
Nam)
– Sản phẩm giải khát
không có chất bảo quản
– Tính ưu việt so với
các sản phẩm giải khát
khác: nguyên liệu hoàn
toàn từ thiên nhiên,
đóng gói, bao bì thân
thiện với môi trường.
– Bán hàng theo cách
cho khách hàng du lịch
trải nghiệm. Minh bạch
quy trình sản xuất để
tạo lòng tin thị trường
quốc tế.
– Mang đậm bản sắc
văn hóa dân tộc.

– Không chất bảo quản
-> bảo quản không quá
lâu (cấp đông BQ được
3 tháng, giữ lạnh BQ
được 2 tuần)
– Bao bì là chai thủy
tinh -> chi phí vận
chuyển cao.
– Quản lí rủi ro về việc
hỏng, vỡ trên đường
vận chuyển
– Sản phẩm của công ty
start-up, đang tìm chỗ
đứng trên thị trường

– Công nghệ hóa một số
công đoạn trong sản
xuất.
– tạo việc làm cho
người dân tại địa
phương
– xu hướng khách hàng
đang chuộng các sản
phẩm thuận thiên, thân
thiện với môi trường
– tiến tới đạt tiêu chuẩn
Global GAP -> tấn
công vào thị trường
châu Âu.

– đối thủ cạnh tranh từ
các nước láng giềng
(Thái Lan)

[passster password=”pibzwc” area=”14926″]