Content Marketing 3C

Content Marketing là quá trình tạo ra và chia sẻ những nội dung (content). Có giá trị – ý nghĩa (Meanings) để thu hút sự quan tâm tương tác của khách hàng mục tiêu (Mới/ cũ) cho mục tiêu truyền tải thông điệp của các giai đoạn truyền thông trong chiến lược truyền thông của Doanh nghiệp

Các mục tiêu của CM trong Marketing tầm brand Strategy

• Giai đoạn 1 : Tạo sự quan tâm chú ý – Cần vô cùng hữu ích, Thú vị hay emotional
• Giai đoạn 2 : Truyền tải thông điệp
• Giai đoạn 3 : Đáp ứng trải nghiệm
• Giai đoạn 4 : Khát khao lợi ích
• Giai đoạn 5 : Gắn kết, quan hệ lâu dài, gia tăng tình yêu và thiện cảm

Workflow – content marketing

Nội dung trình bày trong kịch bản cụ thể

•A : Attention – Gây chú ý

•I : Interest – Thích thú

•D : Desired – Ham muốn

•A : Action – Hành động

Mục tiêu Content Marketing

• Traffics : Viếng thăm
• Leads : Nuôi dưỡng cơ hội kinh doanh
• Sales : Bán hàng
• Brand : Thương hiệu
• Search : Tra cứu
• Members : Thành viên gia tăng
• Shares : chia sẻ
• Engagements : Tương tác

Format – 16 thể loại (Kiểu nội dung được thể hiện)

 1. Ảnh
 2. Video
 3. Sự kiện,
 4. Bài báo,
 5. Webinar
 6. Game
 7. App,
 8. Tools,
 9. Ebook,
 10. Email,
 11. E-Learning,
 12. Visualization
 13. Social content
 14. Printed
 15. Slideshow
 16. Bài viết

50 Thủ pháp xử lý content

• Reviews – Đánh giá
• How to (Làm thế nào)
• Questions : Dạng đặt câu hỏi 5W+1H
• Time saving : Tiết kiệm thời gian
• Best Practice : Kinh nghiệm tốt nhất
• Case study : Bài học thực tế
• Stats : Thống kê

• Debates : Công kích
• Interviews : Phỏng vấn
• Ask Experts : Hỏi chuyên gia
• Rescues : Cấp cứu
• Linkbait : Câu Liên kết
• Hivemind based
• Events based : Theo Sự kiện
• Research : Nghiên cứu

• Trends : Xu thế, xu hướng (Google trends)
• Competitions : Đấu tranh
• Quizzes : Đố vui
• Experiments : Thử nghiệm, trải nghiệm
• Productivity : Năng suất, hiệu quả
• Fun : Hài hước
• Templates : Mẫu làm sẵn
• Beginner Guides : Hướng dẫn người mới

Kênh truyền nội dung

1. Website
2. Blogs
3. Microsites
4. Partner sites
5. Offline media
6. Advertising
7. Editorials
8. Advertorials

• Social media : Facebook, Linkedin, G+
• Micro blogging : TWITTER
• Documents : Slideshares…
• Video : Youtube, Vimeo…
• Pictures : Pinterest, Instagram, Flickr, Hàivl
• Discussion : Forums, diễn đàn chuyên ngành

50 “Ngòi” tạo hấp dẫn

• Funny : Vui vẻ, hài
• Sexy
• Shocking : Gây sốc
• Moving : Chuyển động, hành động liên tục
• Unbelivable : Khó tin
• Illuminating : Hiệu ứng lung linh
• Random : Hiệu ứng ngẫu nhiên

• Zeitgeist : Hợp thời đại
• Cute : Dễ thương
• Uplifting : bay bổng, nâng
• Disgusting : Làm ghê tởm
• Các cảm xúc trạng thái
• Các cảm xúc theo context
• Các cảm xúc theo vùng miền và giới tính
• Các cảm xúc theo lối sống

Kiểm định nội dung -Copywriting

• Search Queries : Log search
• SEO : Tối ưu SEO
• Copy editing : Chỉnh sửa nội dung
• Formatting : Định dạng
• Headline Optimization : Giật TIT
• Tone Of voice : âm giọng

• Brand guidelines : Đúng nhận diện TH
• Plain English : dễ hiểu, đơn giản
• Device Optimization : Tối ưu thiết bị
• Fact Checking : Kiểm tra sự kiện

• Credit source : Nguồn trích
• Calls to Action : Kêu gọi hành động
• Invite feedback : Mời nhận xét góp ý

Hướng dẫn tải tài liệu Tại Đây

[passster password=”qjpfxi” area=”15477″]