Đặt Tên Thương Hiệu Để Lại Ấn Tượng Cho Khách Hàng.

1.Bộ tài liệu này sẽ dành cho ai?

Tài liệu này phù hơp với các bạn:

  • Không biết nên đặt tên thương hiệu như thế nào.
  • Bị mắc các lỗi sai trong việc đặt tên thương hiệu.

2.Giúp đỡ các vấn đề chính nào?

Giải quyết các vấn đề như sau:

  • Tránh được các lỗi phổ biến trong việc đặt tên thương hiệu.
  • Cung cấp cách tư duy và các nguồn ý tưởng để tạo ra tên thương hiệu  ấn tượng.

3.Sự nổi bật và khác biệt:

Điểm nổi bật ở tài liệu này đó chính là:

  • Các phương pháp đặt tên thương hiệu được thể hiện cô đọng nhất.
  • Lịch sử thành công của các thương  hiệu nổi tiếng.
  • Các bài học mà các thương hiệu nổi tiếng trải qua.
  • Tài liệu hoàn toàn miễn phí.

4.Trong bộ tài liệu này có gì?:

Các bạn hãy click vào từng tài liêu để tải về nhé.

Quyển Tạo Dựng Thương Hiệu Nổi Tiếng.

Quyển Sự Thật Về 100 Thất Bại Thương Hiệu Lớn Nhất.

Tài liệu Chiến Lược Thương Hiệu.

Quyển Đặt Tên Thương Hiệu Chuyên Nghiệp.

Quyển Đánh Cắp Ý Tưởng.

Quyển 18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Thương Hiệu Công Ty

Quyển 5 Giai Đoạn Trong Xây Dựng Thương Hiệu

Quyển 1001 Ý Tưởng Đột Phá.