KỊCH BẢN VIRAL CLIP – DẤU ẤN HOA SEN

1 Quay lướt
cảnh bênngoài cơ sở Hoa Sen NVT

 Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Hoa Sen. Đó là nhờ 7 giá trị cốt lõi
(VOICE)
 7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI (CHỮ – Làm mờ video để chữ hiện lên)

6s x

2 Quay cảnh
sinh viên đang ngồi đọc sách, tìm tài liệu ở Thư viện

 Đầu tiên là sự hiếu học, hiếu tri. Hoa Sen có 3 thư viện với hàng nghìn đầu sách giúp sinh viên đáp ứng được nhu cầu nâng cao trình độ học vấn của bản thân. (VOICE)
 HIẾU HỌC, HIẾU TRI (CHỮ)

12s Cần 2 bạn nữ + 2 nam
mặc áo Hoa Sen (2 đang đọc sách, 1 đi tìm sách trên các kệ, 1 đang tìm kiếm thông tin trên
máy tính trường): VINH+ NGUYÊN + NGỌC LÊ + JUNE (SÁNG) MƯỢN THƯ VIỆN (sáng)

3 Quay cảnh 1
lớp học trong trung tâm
Service Learning, các bạn chủ động giơ tay phát biểu & tự tin khi thể hiện quan điểm

 Sinh viên Hoa Sen là người có tư duy độc lập. Với khả năng tự nhận thức, tư duy suy luận, phản biện, cùng với mô hình lớp học cộng đồng
Service Learning, Sinh viên Hoa Sen không ngại ngùng mà mạnh dạn thể hiện quan điểm bản thân (VOICE)
 TƯ DUY ĐỘC LẬP (CHỮ)

12s Cần 3 bạn nữ + 3 bạn nam + 1 giảng viên trong
Service Learning: TẤT CẢ DIỄN VIÊN (CHIỀU)
CẦN 1 PHÒNG HỌC THEO DẠNG CỦA SERVICE LEARNING(chiều)

4 Cắt 1 đoạn
clip nhỏ (10s) trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như Xuân San Sẻ

 Hoa Sen còn dạy chúng ta có trách nhiệm với công việc, cuộc sống.(VOICE)
 TRÁCH NHIỆM (CHỮ)

Hướng dẫn lấy tài liệu Tại đây

[passster password=”fhkrmz” area=”15095″]