Quản Lý Công Việc Để Cân Bằng Cuộc Sống

1.Bộ tài liệu này dành cho ai?

Bộ tài liệu này dành cho các đối tượng:

  • Những bạn đứng ở cương vị quản lý, trưởng nhóm.
  • Hoặc bạn giữ vai trò là giám đốc của doanh nghiệp.
  • Hoặc là các bạn học sinh, sinh viên có thể áp dụng những kỹ năng trong bộ tài liệu này vào việc học.
  • Những bạn muốn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhưng có kiến thức về kinh doanh.

2. Tài liệu này giúp đỡ các vấn đề chính nào?

Bộ tài liệu này giúp giải quyết các vấn đề như sau:

  • Vì sao công việc vẫn chưa được tối ưu.
  • Cách phân bổ thời gian hợp lý.
  • Cung cấp các kiến thức kinh doanh.

3. Sự nổi bật và khác biệt?

Điểm khác biệt ở tài liệu này chính là:

  • Do mình biên tập lại.
  • Những kiến thức được lấy từ trường đại học Harvard nổi tiếng.
  • Những chiến lược kinh doanh của các công ty đa quốc gia được tổng hợp trong tài liệu này.

4. Trong bộ tài liệu này có gì?

Các bạn hãy click vào từng tài liệu và tải về nhé.

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 1

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 2

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 3

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 4

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 5

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 6

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 7

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 8 

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 9 

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 10

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 11

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 12

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 13

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 14

Quyển Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 15