MẠNG LƯỚI GLOBAL LIGHTHOUSE – ĐƯA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO SỬ DỤNG NHANH CHÓNG VỚI QUY MÔ LỚN

Global Lighthouse Network – là một sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Tập đoàn McKinsey, nhằm mục tiêu xem xét tương lai của các hoạt động công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (4IR) đang định hình sản xuất toàn cầu, sử dụng công cụ kỹ thuật số và phân tích chuỗi giá trị để thúc đẩy tăng trưởng và năng suất, cải thiện khả năng phục hồi và mang lại sự bền vững cho môi trường.
?Sau 5 năm phát triển, mạng lưới Global Lighthouse đã chứng minh được rằng:
  • Hơn 700 trường hợp sử dụng thành công AI trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  • 200 trường hợp sử dụng kỹ thuật AI tiên tiến
  • AI không chỉ dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm mà đã đi vào giai đoạn thực thi.
?Tuy nhiên, một thách thức đang đối mặt là sự chậm trễ trong việc mở rộng quy mô sau giai đoạn thử nghiệm, khi một số công ty không muốn đối mặt với chi phí tiềm năng khi triển khai các phương pháp chỉ ở một địa điểm duy nhất trên toàn bộ mạng lưới.
Đưa trí tuệ nhân tạo vào sử dụng đang tạo ra cuộc cách mạng trong ngành sản xuất. Các Lighthouse không chỉ tập trung vào thử nghiệm mà còn mở rộng quy mô và mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia và cam kết trong tương lai.
Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY