QUẢNG CÁO FACEBOOK CƠ BẢN

Bảo mật tài khoản facebook là vấn đề đặt lên hàng đầu khi các bạn làm quảng cáo .Tài khoản cá nhân Facebok bị mất
sẻ dẫn đến :
-Mất Page
-Mất tài khoản quảng cáo
-Mất nhóm

Các loại tài khoản trên Facebook:
• Tài khoản Facebook cá nhân
• Tài khoản quảng cáo cá nhân
• Tài khoản quảng cáo doanh nghiệp
Tạo tài khoản quảng cáo cá nhân cần: Tài khoản facebook cá nhân: Nên sử dụng ít nhất trên 15 ngày , ổn định trên 1 trình duyệt ,1 máy
tính,1 mạng internet và đúng tên thật, ngày sinh so với CMND
– Thẻ thanh toán quốc tế
Tên chủ thẻ khớp với tên tài khoản Facebook

Quảng cáo trên Facebook của bạn cần 3 phần để chạy: chiến dịch, nhóm quảng
cáo và quảng cáo. Tất cả những phần này tạo nên thứ gọi là cấu trúc chiến dịch. Chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo hoạt động cùng nhau để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đang chạy theo cách bạn muốn và đang tiếp cận đúng đối tượng. Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ luôn
bắt đầu với việc tạo một chiến dịch trước tiên

Chiến dịch:
Hãy coi chiến dịch như nền tảng của quảng cáo. Tại cấp độ chiến dịch, bạn sẽ chọn mục tiêu quảng cáo (ví dụ: Quảng cáo Trang). Mục tiêu
quảng cáo xác định điều bạn muốn quảng cáo đạt được. Ví dụ: nếu bạn quảng cáo Trang, quảng cáo sẽ được tối ưu hóa để thu hút nhiều lượt thích hơn trên Trang Facebook của doanh nghiệp.

Hướng dẫn tải tài liệu TẠI ĐÂY

[passster password=”auietn” area=”15616″]