The Future of Work: Shaping the Workforce with AI

Một báo cáo mới từ KPMG vừa được công bố, tập trung vào tương lai của công việc và vai trò của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Báo cáo phân tích ý kiến của hơn 4.000 nhân viên tại Úc, Canada, Đức, Anh và Mỹ, cung cấp một lộ trình cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Điểm nổi bật của báo cáo: 
  1. Ảnh hưởng ngày càng tăng của công nghệ AI đến công việc của nhân viên và cách các tổ chức xây dựng lực lượng lao động xung quanh nó. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này đòi hỏi đầu tư thông minh và cân nhắc kỹ lưỡng từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
  2. Theo báo cáo, AI đang trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy thành công và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các công nghệ mới nổi như AI tạo tác (genAI) có khả năng tạo ra nội dung sáng tạo và đột phá, nâng cao năng suất và đáp ứng nhu cầu của nhân viên.
  3. Báo cáo cũng nhấn mạnh đến nhu cầu hỗ trợ và đào tạo cho nhân viên để tận dụng tối đa những công nghệ mới này. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên tăng cường trao đổi với nhân viên để giảm bớt lo lắng và e ngại về tương lai của công việc.
  4. Báo cáo cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp để áp dụng AI hiệu quả và khai thác tiềm năng của nó. Điều cốt lõi là tạo ra sự tích hợp trí tuệ giữa AI và con người, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho công việc và xã hội.
Nhìn chung, báo cáo từ KPMG mang đến một cái nhìn sâu sắc về tác động của AI đối với tương lai của công việc và những thách thức, cơ hội mà các doanh nghiệp cần quan tâm.
Nguồn: KPMG
Xem chi tiết TẠI ĐÂY