TỔNG QUAN VỀ DIGITAL MARKETING

“Digital Marketing is the use of Internet as a medium for marketing and
communication”- Asia Digital Marketing Association.
là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông

“Digital Marketing is the practice of promoting products and services using
database-driven online distribution channels to reach consumers in a timely,
relevant, personal and cost-effective manner” – Jared Reitzin, CEO –
mobileStorm Inc.
là việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trong đó sử dụng các kênh phân phối trực tuyến – định hướng theo
cơ sở dữ liệu – nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý.

Digital marketing’ describes the management and execution of marketing using
electronic media such as the web, e-mail, interactive TV, wireless media in
conjunction with digital data about customers characterstics and behaviour. –
Dave Chaffey, Insights Director at ClickThrough Marketing
là việc quản lý và thực hiện các hoạt động marketing, trong đó sử dụng các phương tiện điện tử, như: website, email,
phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng.

 Sân chơi bình đẳng
 Giảm chi phí
 Đơn giản đế đo lường
 Kết quả thời gian thực
 Linh hoạt thiết lập chiến lược
 Phát triển thương hiệu
 Tiếp cận nhanh chóng
 Tiếp xúc rộng hơn
 Phân khúc thị trường
 Hành động nhiều hơn

Trước đây, chỉ là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (tìm kiếm hữu cơ)
 Xây dựng một trang web
 Xây dựng liên kết (link).
 Bạn hy vọng nó sẽ hiển thị trên các kết quả với các từ khóa (những gì mà mọi người gõ trong khi
họ tìm kiếm)
Khi SEO, PPC ra đời– (Tìm kiếm có trả phí)
 Google’s Adwords (3 dòng quản cáo sẽ hiển thị
ở trên hoặc bên phải của kết quả tìm kiếm)
 Microsoft’s Adcenter
 Yahoo’s search
 Xây dựng xung quanh quảng cáo từ khóa
và trả tiền cho tất cả mọi người nhấp chuột
vào quảng cáo và thăm trang web của bạn?

Hướng dẫn tải tài liệu TẠI ĐÂY

[passster password=”tjgnhr” area=”15559″]