Bản thảo sách Facebook ADS

I. TỔNG QUAN VỀ FACEBOOK

Facebook cho đến thời điểm hiện tại đã được coi là một mạng xã hội lớn nhất thế giới, họ gần như là một quốc gia thu nhỏ, góp phần vào việc tạo tự do cho con người và nỗ lực trong việc tạo ra một thế giới phẳng, nơi không có khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới Internet.

II. FACEBOOK ADS

2.1. Tổng quan về Facebook Ads

2.1.1. Nguyên tắc quảng cáo trên Facebook

I. Triết lý về quảng cáo
Facebook tin rằng quảng cáo cần góp phần tạo nên trải nghiệm chung của người dùng và phù hợp trải nghiệm đó. Quảng cáo tốt nhất là quảng cáo được điều chỉnh theo từng cá nhân dựa trên cách tương tác và liên kết của họ với bạn bè của họ cùng các thương hiệu, nghệ sĩ và doanh nghiệp mà họ quan tâm. Nhà quảng cáo có trách nhiệm đảm bảo quảng cáo của họ tuân thủ tất cả các luật, quy chế
và quy định áp dụng.
II. Dữ liệu và Quyền riêng tư
A. Tổ chức không phải là đại diện cho nhà quảng cáo trên Facebook không được nhận hoặc sử dụng dữ liệu được thu thập, bắt nguồn hoặc lấy được từ quảng cáo trên Facebook hoặc những thứ liên quan đến nó, bao gồm việc phân phối quảng cáo của Facebook và tương tác của người dùng Facebook với quảng cáo mà Facebook cung cấp (ví dụ như thông tin bắt nguồn từ tiêu chí nhắm mục tiêu) (“Dữ liệu quảng cáo trên Facebook”).
B. Bạn không được sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm điều chỉnh nhắm mục tiêu, kết hợp dữ liệu cho nhiều chiến dịch của các nhà quảng cáo, hoặc cho phép đi kèm hay chuyển hướng với thẻ), ngoại trừ trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh để đánh giá hoạt động và hiệu quả từ các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của bạn. Bạn không được sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook trong bất cứ trường hợp nào, bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu cho quảng cáo Facebook, để xây dựng hoặc bổ sung hồ sơ người dùng, bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến bất kỳ mã nhận dạng thiết bị di động nào hoặc mã nhận dạng duy nhất khác để xác định bất kỳ người dùng, trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị cụ thể nào.
C. Bạn có thể sử dụng thông tin mà người dùng cung cấp trực tiếp cho bạn nếu bạn đã đưa ra thông báo rõ ràng cho họ và có được sự đồng ý của họ và tuân thủ tất cả luật cũng như nguyên tắc ngành áp dụng.
D. Bạn không được truyền bá, sử dụng hoặc bán, dù là trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ dữ liệu nào cho các mạng quảng cáo, trao đổi quảng cáo, các nhà môi giới dữ liệu hoặc bên nào khác không phải là đại diện của nhà quảng cáo và các chiến dịch quảng cáo trên Facebook của họ. Ví dụ, gián tiếp ở đây có nghĩa là bạn không thể truyền dữ liệu cho một bên thứ ba mà sau đó dữ liệu được truyền cho một
mạng quảng cáo.
III. Tạo và bố trí quảng cáo
Tất cả các thành phần của quảng cáo, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh hoặc các phương tiện khác phải liên quan và phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp và đối tượng sẽ xem quảng cáo. Quảng cáo không được chứa hình động flash hoặc âm thanh có thể phát tự động mà không cần đến thao tác của người dùng hoặc tự động chia sẻ trong Facebook sau khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo đó. Quảng cáo không được bố trí sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách khiêu dâm. Quảng cáo không được chứa nội dung khai thác chương trình nghị sự chính trị hoặc các vấn đề “nóng” cho mục đích thương mại. Ngoài ra, văn bản trong quảng cáo phải đúng ngữ pháp và việc sử dụng các ký
hiệu, số hoặc chữ cái phải phù hợp với ý nghĩa chính xác của ký hiệu đó.

[passster password=”szrzpe” area=”15294″]