E-Riches 2.0 – Làm Giàu Trên Mạng Bằng Các Công Cụ Web 2.0

Khi viết một cuốn s|ch tôi thường để dành phần giới thiệu đến cuối cùng với suy nghĩ l{ một khi có thể thấy được nơi bạn đ~ đến thì sẽ dễ d{ng hơn khi nói cho mọi người biết bạn sẽ đi đ}u. Nhưng để viết được lời giới thiệu thứ hai sau bốn năm kể từ lần xuất bản lần đầu tiên – thì đ}y l{ một ưu đ~i đặc biệt. Vì thế tôi sẽ tập hợp và trả lời các ý kiếnphản hồi của rất nhiều người, tất cả chỉ để không phải viết một cuốn sách khác nữa! Đ}y thực sự là một cách rất tiết kiệm thời gian.

Ý kiến phản hồi về Inside the Tornado thực sự rất đ|ng đọc. Ngành công nghệ cao, đặc biệt là tại Mỹ đ~ th}u tóm mọi khái niệm then chốt của ngành này và biến nó thành từ ngữ ẩn dụ cốt lõi thông dụng cho việc đ|nh gi| sự trưởng thành của các thị trường mới nổi và tình trạng của các nhà cung cấp trong các thị trường đó. Nhóm vực thẳm đ~ tạo nền tảng cho cuốn sách này trong lần ph|t h{nh đầu tiên v{ đ~ tăng số đối tác từ ba lên s|u đối tác và ngày nay chúng tôi vẫn đang trong qu| trình bổ sung thêm các chi nhánh.

Thực tế đó dần càng mang tính quốc tế với việc cuốn s|ch được dịch sang tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức và Bồ Đ{o Nha, cùng với lượng khách hàng trên sáu châu lục và các chi nhánh nằm rải rác trên ba châu. Cuốn s|ch n{y cũng được coi là giáo trình tiêu chuẩn tại Stanford, Harvard, MIT, Northwestern v{ c|c trường kinh doanh và kỹ thuật kh|c, để rồi một thế hệ mới của các doanh nhân xuất hiện trên thị trường đều thành thạo với c|c ý tưởng của mình.

Thật khó cho tôi để có thể tưởng tượng ra việc một tác giả yêu cầu điều gì nhiều hơn thế, và tôi rất biết ơn những phản hồi này. Mặc dù nói vậy, các phản hồi sẽ không mang lại nhiều hiệu quả nếu như không chỉ ra được c|c cơ hội cải thiện. Rõ ràng là mọi mô hình trong cuốn s|ch n{y đều đ~ trải qua một số mức độ biến hóa trong bốn năm qua, vì |p lực của các cam kết tư vấn trong thế giới thực đ~ vạch trần được các mâu thuẫn và sai lầm. Trong khoảng thời gian n{y, tôi v{ c|c đồng nghiệp của mình có thể đưa những kiến thức này vào trong các cập nhật trong thư viện các slide Powerpoint của mình. Các kiến thức này vẫn chưa vượt quá giới hạn của mình, dù
chắc chắn rằng điều đó cuối cùng rồi sẽ xảy ra, ở một mức độ n{o đó tôi sẽ nhắc lại điều này trong một ấn bản sửa đổi và kiểm tra nền tảng của ngành công nghiệp này một lần nữa.

Tuy nhiên đ~ có một l{n sóng thay đổi lớn trong hình thức của Internet và sự xuất hiện của thương mại điện tử cần phải được đề cập đến v{o lúc n{y. Nhưng trước khi l{m điều đó tôi phải cảnh báo rằng: để áp dụng được c|c ý tưởng trong cuốn sách này vào thị trường Internet, tôi sẽ giả định rằng các bạn là những người đ~ quen thuộc với thị trường đó! Trừ khi bạn là một người sáng suốt, điều này có vẻ mang chút gì đó tự phụ. Do đó, trừ khi bạn đang đọc cuốn sách này lần thứ hai, trước hết h~y để tôi chào mừng các bạn, thứ hai là nói lời c|m ơn vì đ~ mua cuốn sách này và dành thời gian để đọc; và thứ ba l{ đề nghị các bạn hãy gấp ngay trang này lại v{ đọc luôn Chương 1.

Sau đó, khi kết thúc cuốn sách, nếu vẫn còn mong muốn tìm hiểu, hãy quay trở lại và hoàn thành phần đọc tại đ}y, h~y coi phần giới thiệu như một lời chào sau cuối. shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

Link:

https://drive.google.com/file/d/1Fjz8R6r84KK0Hv1JzmEnFxYxPlhxhrSB/view?usp=sharing