Ghi hình – Cinematography

Bố cục khuôn hình

• https://www.youtube.com/watch?v=ICcE72RwEyc

shared by marketer.vn và mienphi.vn

Filmmaking techniques

• http://www.youtube.com/watch?v=d1japIhKU9I
Từ cần lưu ý trong kỹ thuật:
• Cỡ cảnh: toàn – trung – cận
• Góc máy
• Kỹ thuật: Lia máy ngang – pan
• Tilt: lia máy theo chiều dọc trên xuống dưới
• Theo dõi – track – Dolly – trượt trên ray
• Zoom in và out
• Điểm lấy nét
• Góc máy qua vai (over shoulder)/ Đôi (two shot)
• Lấy nét tay (manual focus)

Camera movement

• http://www.youtube.com/watch?v=45e1XuA-oLY&feature=fvwrel

Link tài liệu:

[passster password=”oyjfgm” area=”15087″]