Mẫu kế hoạch Digital Marketing cho doanh nghiệp

GIỚI THIỆU

Nghiên cứu gần đây của chúng tôi cho thấy kết quả đáng kinh ngạc rằng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang thực hiện Digital Marketing, nhưng họ không có một chiến lược nào. Thực tế là các kênh Digital (kỹ thuật số) vẫn khá xa lạ và liên tục thay đổi. Điều này đã khiến việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro. Tất cả các doanh nghiệp cần một cách tiếp cận nhanh để cải thiện. Khung kế hoạch RACE ở trang tiếp theo sẽ được chia thành 25 hoạt động tối ưu hóa chính, được nghiên cứu và giải thích bởi thành viên của chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng trước tiên các doanh nghiệp cần xác định một kế hoạch kỹ thuật số riêng để đầu tư vào Digital Mar-keting và thay đổi cách tiếp cận của bạn để quản lý Digital Marketing. Sau
đó chuyển sang một cách tiếp cận tích hợp tốt hơn, nơi nó là một phần trong chiến lược tiếp thị của bạn.

ĐỀ XUẤT

TẠO MỘT KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỤ THỂ
Tạo một kế hoạch Digital Marketing chi tiết và xác định chiến lược kênh kỹ thuật số cho từng thị trường chính để đưa ra định hướng cho tương lai.
Đảm bảo rằng kế hoạch Digital của bạn được tích hợp tốt với tất cả các thông tin tiếp thị và liên kết với mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của bạn đã xác định rõ ràng chiến lược Digital Marketing cho mình hay chưa?

Có – Nó đã được tích hợp trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp
Chưa – Chúng tôi đang thực hiện các hoạt động Digital Marketing nhưng không có chiến lược nào cả
Có – Nhưng mới chỉ được định nghĩa trên tài liệu

shared by marketer.vn và mienphi.vn

Xây dựng chiến lược tiếp cận linh hoạt

Tập trung vào mức độ hiển thị trực tuyến (Giai đoạn thăm dò)
Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến ngày càng gay gắt.
Để dành chiến thắng, bạn cần phải lên kế hoạch quản lý và tối ưu các kênh digital marketing phù hợp với mục tiêu, đưa ra KPIs dựa trên nguyên tắc SMART.

Sản xuất và điều phối nội dung của bạn, cho phép việc chia sẻ chúng trên nhiều kênh khác nhau và thu hút người dùng tập trung vào trọng tâm nội dung đó.

Thôi thúc khách hành động bằng cách hướng nội dung đến đúng với khách hàng mục tiêu và nội dung liên quan, thu hút người đọc khơi gợi cảm giác muốn tìm hiểu

KPIs để đo lường hiệu quả:
KPIs để đo lường hiệu quả:
• Website: Pageview, session, unique visitors
• Social Network: Lượng Reach của từng bài
post, tổng số lượng fan / followers

• Website: Bounce Rate (tối đa 40%), Time on site, page per visit, viewed products, added to basket, registered as a member (đăng ký e-newsletter)
• Social Network: %Engagement (click, likes, shares & comments)
Giai đoạn đưa ra quyết định

Vận động khách hàng (Giai đoạn sau khi mua)

Khuyến khích hành vi quay lại mua hàng và khả năng truyền miệng (word-of-mouth) từ khách hàng đó sang nhiều khách hàng khác

KPIs để đo lường hiệu quả:
Website: repeated purschase / % increased revenue
Social Network: chỉ số Engagement (click, likes, shares
& comments)

Chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng hoặc đơn hàng (Giai đoạn mua hàng)
Đây là giai đoạn gặt hái thành quả thể hiện bằng doanh thu/doanh số. Tức hành vi mua hàng “purchase” được chuyển đổi từ đối tượng là độc giả sang đối tượng là khách hàng dựa trên CRO,
marketing tự động hóa và remarketing.

KPIs để đo lường hiệu quả: doanh số, lợi nhuận, giá trị đơn hàng trung bình.

shared by marketer.vn và mienphi.vn

Hướng dẫn lấy tài liệu Tại Đây

[passster password=”brjrkk” area=”15099″]