Tối ưu các dạng chiến dịch quảng cáo trên AdWords

Tối ưu hóa chiến dịch tìm kiếm Proprietary + Confidential
Nhiều nhà quảng cáo vẫn nghĩ để quảng cáo tìm kiếm đạt thứ hạng cao trên Google Search, chỉ cần tăng
giá thầu CPC tối đa lên càng cao càng tốt.
Thật ra, công thức tính thứ hạng quảng cáo không chỉ dựa vào giá thầu mà còn dựa vào Điểm Chất
Lượng của từ khóa, và các Tiện ích mở rộng Quảng cáo đi kèm!

Nói cách khác, bạn có thể tối ưu hóa nhiều thành tố cùng lúc có thể đạt thứ hạng cao.
Ngoài ra, tăng ĐCL và tận dụng Tiện ích mở rộng sẽ góp phần giảm giá thầu CPC phải trả

Ta sẽ cùng nhìn vào cách tối ưu hóa từng thành tố trên.
❏ Tạo ít nhất 4 – 5 mẫu quảng cáo cho mỗi nhóm quảng cáo
❏ Viết mẫu quảng cáo thật gần với từ khóa mà mình thầu trong nhóm quảng cáo đó.
❏ Chọn trang đích là đường link cụ thể của trang bán hàng phù hợp nhất với từ khóa mà bạn
đang nhắm đến, chứ không chỉ đổ về trang chủ hay trang danh mục tổng

Sử dụng Tiện ích mở rộng quảng cáo giúp tăng CTR
❏ Sử dụng Keyword Planner trong phần Công cụ AdWords để xem những cụm từ tìm kiếm
liên quan tần suất cao, và dùng nó làm từ khóa, và để viết mẫu q.c.
❏ Chèn từ khóa động vào quảng cáo, là một cách tốt để tăng CTR, dần dần sẽ cải thiệt thành
tố này cho ĐCL. Tính năng này có vẻ phức tạp nhưng rất đơn giản, và là công cụ thiết yếu
trong việc tối ưu hóa

❏ Tạo mẫu quảng cáo tối ưu cho di động
❏ Sử dụng PageSpeed Insights, để tự chấm điểm trải nghiệm trang đích của bạn trên máy
tính bàn và di động. Các yếu tố được xem xét là tốc độ tải, đồ họa, độ tương thích với các
thiết bị, v.v. Bạn có thể dùng thông tin này để tối ưu giao diện trang web của mình.

Tận dụng các tiện ích mở rộng Proprietary + Confidential
Giúp tăng tính tương tác của quảng cáo bằng cách thêm thông tin cho người dùng qua dòng thông tin phụ xuất hiện phía
dưới quảng cáo. Hoàn toàn miễn phí! Việc sử dụng Tiện ích mở rộng còn giúp tăng ĐCL từ khóa liên quan và tăng thứ
hạng quảng cáo. (Click vào các link để đọc thêm chi tiết cách khởi tạo)

Chắc hẳn bạn đã biết cách phân các nhóm quảng cáo thành các nhóm sản phẩm cụ thể (sản phẩm A, sản phẩm B), với
những mẫu quảng cáo thật sự liên quan để tăng ĐCL cho chúng. Thế nhưng bạn còn có thể phân khúc các từ khóa này
thêm nữa, theo Nhu Cầu và Tên Thương Hiệu, để tối ưu hóa cách đặt thầu CPC cho phù hợp

Mặc dù hầu hết quảng cáo tìm kiếm đều sử dụng từ khóa để xác định hiển thị quảng cáo trên Google tìm kiếm, Quảng cáo
tìm kiếm động (DSA) khác ở điểm chúng không sử dụng từ khóa. Thay vào đó, Quảng cáo tìm kiếm động tự động hiển
thị quảng cáo dựa trên nội dung trang web của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không phải duy trì danh sách từ khóa hoặc
trang đích.
Tại sao Quảng cáo tìm kiếm động lại hữu ích?
Quảng cáo tìm kiếm động dễ dàng duy trì, dòng tiêu đề quảng cáo được tạo tự động cho bạn dựa trên các trang trên trang
web của bạn và quảng cáo này có thể giúp bạn có thêm lưu lượng truy cập.

https://drive.google.com/file/d/1e5keprnF7uojurNfg7IaIY9mLXKCs-qR/view?usp=sharing