FACEBOOK CONTENT EVENT

SẢN PHẨM CÓ MỨC ĐỘ THAM GIA CAO

 

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

SẢN PHẨM CÓ MỨC ĐỘ THAM GIA THẤP

11

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

SẢN PHẨM MUA BẰNG SUY NGHĨ

12

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

SẢN PHẨM MUA BẰNG CẢM XÚC

13

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

NỘI DUNG KHÁC NHAU CHO NHÓM SẢN PHẨM KHÁC NHAU

14
Tập trung mô tả đặc tính, lợi ích

Hình ảnh kích thích sự thích thú. Có bảo chứng, cam kết

Tập trung vào giá Hình ảnh kích thích giác quan

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

BẢO MẬT | NỘI BỘ

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

Link:

[passster password=”bryqzy” area=”15900″]