Hành trình khởi nghiệp

PhầŶ 1: Tinh thầŶ khởi Ŷghiệp

• Nội dung:
• Một ďuổi thuyết trình thuyết phụĐ nhà đầu tư (A demo pitch)
• Khởi Ŷghiệp là làm gì? (9 lí do khởi Ŷghiệp)
• Tại sao phải khởi Ŷghiệp? (10 bí ẩŶ Đủa khởi Ŷghiệp)
• ĐịŶh Ŷghĩa khởi Ŷghiệp

Minh Hai, Ngo (Dr) – Managing Partner, PVNi Startup Journey, Page: 2

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

A demo pitching

Minh Hai, Ngo (Dr) – Managing Partner, PVNi Startup Journey, Page: 3

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

A demo pitching

Minh Hai, Ngo (Dr) – Managing Partner, PVNi Startup Journey, Page: 4
… soŵe slides are dropped iŶteŶtioŶally

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

Điều khoảŶ đầu tư

• $20.000 cho 10% Đổ phầŶ
• Kế hoạĐh sử dụŶg vốŶ:
• Đầu tư ban đầu: Viết app, UI, UX
• Thiết kế, in ấŶ, phân phối 100.000 sảŶ phẩŵ (QR code) cho các nhà
sách, ŵứĐ giá 10k với Đhiết khấu 50%
• Make a “ďooŵ”: tƌuyềŶ thông ŵạŶh ŵẽ cho giới tƌẻ để Đhiếŵ lĩŶh
thị tƌườŶg và ĐhiếŶ thắŶg followers

• TươŶg lai sẽ thành ŵạŶg xã hội video sáng tạo
• Exit: Kỳ vọŶg 10x sau 1 Ŷăŵ

Minh Hai, Ngo (Dr) – Managing Partner, PVNi Startup Journey, Page: 5

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

Câu hỏi thảo luậŶ

• Dự án có tiềŵ ŶăŶg hay không?

• Các số liệu ướĐ lượŶg về thị tƌườŶg có hợp lý không?

• Dự báo về doanh thu, chi phí có hợp lý không?

• $20.000 cho 10% Đổ phầŶ sau 1 Ŷăŵ có phải là ŵứĐ giá hợp lý?

• Nếu là ďạŶ, ďạŶ có đầu tư không?

Minh Hai, Ngo (Dr) – Managing Partner, PVNi Startup Journey, Page: 6

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

9 mô hình khởi Ŷghiệp (Standford University)

#1 NhậŶ diệŶ Đơ hội #2 Tầŵ nhìn, ĐhiếŶ lượĐ và tƌiểŶ khai
#3 Kế hoạĐh kinh doanh phù hợp
#4 Thị tƌườŶg lớŶ, kế hoạĐh tốt để ĐhiếŶ thắŶg và đội Ŷgũ
#5 Đối phó và giảŵ thiểu ƌủi ro #6 Vượt qua điểŵ Đhết
#7 Hãy nói ĐhuyệŶ với khách hàng #8 CuộĐ đua khởi Ŷghiệp
#9 TƌiểŶ khai, ĐhiếŶ lượĐ và tầŵ nhìn (ŶgượĐ lại với #2)

Link:

[passster password=”rftrsl” area=”15790″]