Quảng cáo trên Yotube

Chương trình

1. Tại sao nên quảng cáo trên YouTube?
2. Những định dạng quảng cáo cơ bản trên YouTube?
3. Làm thế nào để tạo một chiến dịch TrueView?
4. Làm thế nào để tối ưu hoá chiến dịch TrueView?
5. Q&A

TrueView In-Stream Video (trong luồng)

Tổng Quan
• Người xem có thể chọn để bỏ qua quảng cáo sau 5s. Bạn chỉ phải trả tiền khi người dùng xem hết quảng cáo hoặc xem tới 30s
(nếu quảng cáo dài hơn 30s).
• Định dạng quảng cáo rất hấp dẫn và dễ thấy Định Dạng Quảng Cáo • Video, không giới hạn thời gian tối đa, nhưng nên dưới 1 phút
• Có thể sử dụng banner đi kèm (300×60)
Vị Trí Đặt
• Mở đầu hoặc xen giữa* YouTube video
Cách Tính Phí
• Đấu giá (CPV – Cost per View)
• Bạn chỉ trả tiền theo lượt xem**, không phải hiển thị đơn thuần

TrueView In-Display Video (trong Hiển Thị)

Tổng Quan
• Người xem nhìn thấy quảng cáo của bạn bên cạnh video đang xem và có thể chọn bấm vào để xem
• Bạn sẽ chỉ bị tính phí khi người dùng chủ động chọn xem quảng cáo
Định Dạng Quảng Cáo
• Video, không giới hạn thời gian tối đa
Vị Trí Đặt
• Mọi thiết bị
• Trang xem video, trang tìm kiếm video, trang chủ YouTube
Cách tính phí
• Đấu giá (CPC – Cost per Click)
• Bạn trả tiền cho mỗi click nhấn vào xem

Hướng dẫn tải tài liệu Tại Đây

[passster password=”buieuq” area=”15457″]