REPORT PwC Global Risk Survey 2023

Công nghệ đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận rủi ro. Báo cáo tiết lộ rằng các tổ chức hàng đầu đang tận dụng công nghệ và dữ liệu để tạo ra cơ hội và bảo vệ giá trị. Việc chuyển đổi sang nguồn năng lượng mới được coi là cơ hội lớn nhất. Các Risk Pioneers, nhóm tiên phong trong quản lý rủi ro, sử dụng công nghệ tiên tiến để đạt được kết quả tốt hơn.
Hãy đọc báo cáo đầy đủ để tìm hiểu thêm về cách công nghệ đang thay đổi cách chúng ta đối mặt với rủi ro và khám phá cơ hội mới!
Nguồn: PwC
Xem chi tiết TẠI ĐÂY