Facebook Marketing Ebook

TỔNG QUAN VỀ FACEBOOK
1. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG
Để mở đầu, người viết xin được trích dẫn một câu nói rất ưa thích của mình về tầm quan trọng của việc sử dụng facebook trong kinh doanh:

Đúng như những gì ông Davide Grasso đã nói, Facebook hiện giờ dường như đã len lỏi vào từng hơi thở, cuộc sống của mọi người, riêng tại việt nam, con số người dùng hiện tại theo cập nhật quảng cáo của Facebook đã lên tới 28,000,000 tài khoản. Một con số khổng lồ!

Dẫu rằng có thể rất nhiều tài khoản ảo, nhưng con số ấy đã nói lên cho chúng ta về sự quy mô, to lớn và đầy tiềm năng của thị trường này. Sẽ thật đáng tiếc và đáng trách nếu như bạn không tham gia vào nó.

Hiện tại, lượng người dùng facebook chủ yếu rơi vào độ tuổi từ 13-35, quãng độ tuổi có sức tiêu thụ mạnh nhất của đời người. Theo đó:
– Độ tuổi 13-17 chiếm 20% lượng người dùng.
– Độ tuổi 18-24 chiếm 43% lượng người dùng.
– Độ tuổi 24-35 chiếm 28% lượng người dùng.
– Độ tuổi 35-44 chiếm 6 % lượng người dùng.
Để biết chi tiết, mời bạn tham khảo biểu đồ sau:

Link:

[passster password=”vkcklw” area=”15887″]