QUAN ĐIỂM VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI VIỆT ĐANG THAY ĐỔI RA SAO?

Mối lo ngại về môi trường đã giảm đáng kể sau những sự kiện toàn cầu như đại dịch và tác động kinh tế. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm và vấn đề nóng lên toàn cầu vẫn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam.
? Hành vi tiêu dùng và tài chính:
  • Do áp lực tài chính gia tăng sau suy thoái kinh tế, nhiều hộ gia đình đã cắt giảm chi tiêu và chuyển sang mua các sản phẩm có giá thành thấp hơn.
  • Việc tiết kiệm cũng được coi là một hình thức “sống xanh,” giúp giảm lãng phí thực phẩm và chất thải sinh hoạt.
? Sự kết nối giữa quan tâm và hành động:
  • Nghiên cứu cho thấy, việc theo dõi hành vi mua sắm của người tiêu dùng là cách duy nhất để kết nối trực tiếp giữa quan điểm và việc mua hàng thực tế.
  • Người tiêu dùng có những mong đợi đặc biệt đối với nhà sản xuất và nhà bán lẻ.
?️ Có thể thấy được rằng hầu hết người tiêu dùng đều có nhận thức về môi trường sống và thay đổi hành vi tiêu dùng thông qua:
  1. Sống xanh và sống tiết kiệm
  2. Tìm kiếm các sự lựa chọn tối ưu với giá cả hợp lý
  3. Ưu tiên sản phẩm an toàn cho sức khỏe
Nguồn: Kantar
Xem chi tiết báo cáo tại: