ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á NỬA ĐẦU NĂM 2023

Theo báo cáo mới nhất về đầu tư công nghệ tại Đông Nam Á, nửa đầu năm 2023 đã chứng kiến một sự giảm mạnh và những thay đổi quan trọng trong thị trường này.
  1. Số vốn đầu tư đã giảm đến 54% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức thấp nhất từ năm 2017. Điều này cho thấy sự trở lại của thị trường vào giai đoạn trước khi các công ty “unicorn” bùng nổ. Dù với mức vốn đầu tư giảm đi một nửa, Đông Nam Á vẫn duy trì dưới mức tiêu thụ vốn từ năm 2017 đến 2020. Điều này chỉ xếp sau thị trường Trung Quốc.
  2. Các nhà đầu tư tại Đông Nam Á tiếp tục tập trung vào giai đoạn đầu của các startup công nghệ. Tuy nhiên, số lượng các giao dịch vốn đầu tư lớn lại đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ có một số ít công ty đạt được mức vốn trên 100 triệu USD.
  3. Tuy sự giảm mạnh về hoạt động đầu tư đã có dấu hiệu kết thúc, nhưng cảnh quan giá trị đầu tư vẫn đang thay đổi. Thay đổi như việc giảm thời gian chu kỳ đầu tư và thông tin về việc đóng cửa của một số công ty đang ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của nhà đầu tư.
? Tổng kết lại, nửa đầu năm 2023 đã chứng kiến sự giảm mạnh trong hoạt động đầu tư công nghệ tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, dự báo cho thấy thị trường này có thể giảm ít hơn so với các khu vực khác trong tương lai. Các nhà đầu tư và các startup công nghệ cần cẩn trọng và thích nghi với những thay đổi này để tạo ra những thành công mới trong tương lai.
Nguồn: Cento
Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY